Vår visjon

Vi ønsker å tilby kvinner og hennes familie veiledning og faglig kompetanse fra pubertet til overgangsalder. Som jordmødre vet vi hvor viktig det er at de unge får prevensjon som passer dem, som de er fornøyde med. For de helt unge er det ekstra viktig at det gjøres med varsomhet og respekt da det ofte er deres første møte med en gynekologisk undersøkelse.

Med vår lange erfaring vet vi gravide er i en ekstra sårbar fase av livet der de trenger ekstra støtte, veiledning og god informasjon fra jordmor.  En vet at god og kyndig omsorg i svangerskapet styrker tilknytningen mellom mor/foreldrene og barnet og at det forebygger komplikasjoner og sykdom hos mor og barn både i svangerskapet og i tiden etterpå.

Hormonelle svingningene og endringene gjennom et kvinneliv kan gi oss overraskelse og noen ganger utfordringer og ubehag, men kanskje også nye muligheter? Når en kvinne kommer til slutten av sin fruktbarhet vil det igjen skje endringer i den hormonelle balansen som vi kjenner som overgangsalderen eller starten på den. Som ordet sier; det er en overgang til noe nytt. Noe annet. Hva kan hjelpe en kvinne gjennom denne perioden, kan den sees på som en ny start? Kan hormoner, kosthold, trening, veiledning og akupunktur bidra til at overgangen blir lettere?