Hva er ultralyd?

Ved ultralyd benyttes lydbølger som har høyere frekvens enn det menneskelige øre kan høre. Lydbølgene forplanter seg i kroppens vev når de sendes gjennom huden, og kommer tilbake til apparatet som et ekko. Ved ultralyd av livmoren sendes lydbølgene mot fosteret og når de sendes tilbake så dannes det et bilde skjermen.

ultralyd undersøkelse gravid

ULTRALYD UKE 7-11

Vi kan tidlig i svangerskapet benytte ultralyd til å bekrefte graviditet. En kan da se at embryoet ligger på plass i livmoren, måle det for å finne hvor langt på vei du er kommet, se om det er flerlinger og måle hjerteslag.  For noen er det viktig å få bekreftet dette så tidlig som mulig. Allerede fra uke 6-7 kan vi se om hjertet slår. Før fullgåtte 6 uker er ikke embryoet utviklet nok til at hjertet har begynt å slå. Her er det få dager som kan være skillet på om en kan se hjerteslag. Vi vil derfor anbefale å vente til fullgåtte 7 uker før en gjør ultralyd. Spesielt der kvinne har uregelmessig menstruasjon, sykluser på mer enn 28 dager eller usikker siste menstruasjon er det anbefalt å heller vente en uke ekstra for å kunne bekrefte et levende embryo. Om en undersøker for tidlig vil det bare føre til unødvendig bekymring og usikkerhet om svangerskapet.

I denne perioden vokser og utvikler embryoet seg raskt. Armer og ben vokser, kroppen blir lengere og hodet rettes litt opp slik at hals og nakke blir litt tydeligere. Frem til nå har en del av tarmene ligget utenfor kroppen men dette skal nå ligge innenfor og buken lukkes. Alle indre og ytre strukturer er ferdige og embryonalfasen som varer frem til uke 10 blir nå avsluttet. Embryoet måler fra 15-41 milimeter.

 

Illustrasjon uke 6-11

Ultralyd metoder

2D ultralyd er den som benyttes mest og er den diagnostiske metoden. Ved 3D/4D ultralyd sendes ultralydbølgene fra flere retninger samtidig slik kan en også se fosterets som på et bilde. 4D er tid som viser fosterets bevegelser.  

Hovedundersøkelsen gjøres i 2D ultralyd fordi at det er denne som gir mest informasjon om fosteret og miljøet inni livmoren. Men vi vil på alle underskelser prøve å få til 3D bilder når fosteret ligger til rette for det. Undersøkelsen gir informasjon om antall foster, fosterets beliggenhet inne i livmoren, hvor langt svangerskapet har kommet, hjerteaksjon, morkakens plassering i tillegg til informasjon om fosterets anatomi.

I Norge settes fødselsterminen ved hjelp av ultralyd i svangerskapsuke 18-19. En bruker da fosterets hode, mage og lårbein til å angi ultralydtermin (TUL).

De fleste svangerskap og fødsler forløper normalt, men ved hjelp av ultralyd kan en tidlig påvise risikofaktorer eller tilstander som krever oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved tvillingsvangerskap, slik at en er i bedre stand til å yte riktig helsehjelp.

Er du garantert å få et friskt barn dersom alt ser greit ut på ultralydundersøkelsen?

Fosterets organer er allerede ferdig i 16. svangerskapsuke. En ultralydundersøkelse som viser normale forhold omkring uke 18 vil derfor med stor sannsynlighet utelukke de fleste fysiske misdannelser. Nå dette er sagt, er det likevel enkelte kromosomavvik og andre utviklingsavvik som er vanskelige å oppdage. Det må derfor understrekes at den rutinemessige ultralydundersøkelsen ikke gir noen garanti for et ukomplisert svangerskap eller fødsel. Vi tilbyr NIPT test som kan avdekke tre av de mest vanlige kromosomfeilene. 

Er ultralydundersøkelsen skadelig for fosteret?

Ultralyd på foster har vært gjort i Norge siden 1950-tallet.

En har i dag ingen holdepunkter for at ultralyd er skadelig for fosteret så lenge en jobber innefor sikkerhetsprinsipper utarbeidet for ultralyd på foster (ALARA). Ultralydmaskiner som er tilpasset undersøkelser av foster er nøye innstilt til å passe til nettopp denne bruken. 

Film og bilder direkte overført til telefonen

Ved hjelp av Tricefy overfører vi bilder og film direkte til din telefon etter undersøkelse. I tillegg skriver vi ut bilder på fotopapir. Dette er inkludert i prisen

Forutsetninger for gode 3D/4D bilder

Det er visse forutsetninger for at det skal være mulig å lage gode 3D/4D bilder. Det passer best å gjøre det mellom uke 28-32 i svangerskapet da barnet har fått mer underhudsfett på dette tisdspunktet. Det må være åpent foran ansiktet og det kan ikke være dekket av morkake og hender/føtter. Hvis barnet vender ansiktet innover mor mors rygg er det teknisk vanskelig. Høy BMI hos mor kan også gjøre det vanskelig da ultralydbølgene svekkes på vei gjennom vevet.

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at dere skal få gode bilder, kanskje du må ta en pause, drikke litt og å prøve igjen i håp om at barnet f.eks snur seg, flytter hånden og slikt. 

Vi gjør alltid en vekstkontroll og gjennomgang av anatomi, morkake og fostervann på disse undersøkelsene slik at du uansett får mye informasjon om barnet ditt. 

FAQ

Er ultralyd farlig?

Nei det er aldri funnet bevis for at ultralyd er farlig når det brukes innenfor sikkerhetsprinsipper. Det er viktig å gå til fagfolk med kompetanse på ultralyd på foster som kjenner til de sikkerhetsmessige aspektene og hvilke metoder i maskinen som skal brukes igjennom svangerskapet.

 

Er ultralyd stråling?

Nei. Det er lydbølger som sendes fra maskinen og treffer fosteret og deretter sender et ekko tilbake til maskinen som danner et bilde på skjermen.

 

Når kan en gjøre den første ultralyden?

Fosterets hjerte starte å slå ca ved 6 ukers graviditet regnet fra siste menstruasjons første dag. Vi anbefaler likevel at du er mer 7 uker før du kommer.

 

Når kan en se kjønn på barnet?

Ved ca 14 ukers alder.

 

Når kan en sjekke nakkefold hos fosteret?

Mellom uke 11+0 -13+6. Ikke før, ikke etter.

 

Kan en se om barnet har Down Syndrom?

En kan ikke se syndromet i seg selv på ultralyd, men en kan finne såkalte markører som gir en mistanke om at det kan være et syndrom. Det kan for eksempel være ekstra væske i nakken, hjertefeil og andre anatomiske misdannelser, liten vekst mm.  En blir da tilbudt videre utredning.

 

Når passer det best for 3D ultralyd?

Mellom uke 27-32. Har du morkaken på fremre vegg er det lurt å komme rundt uke 27-28.

 

Hvem bør gjøre ultralyd i svangerskapet?

Jordmødre og leger med videreutdanning i ultralyd i svangerskapet. Dette er et spesialfelt og en må vite hva en skal se etter og hva som er normalt og ikke.