tone moksnes portrett

Tone Størseth Moksnes

Jordmor og sexolog

Tone Størseth Moksnes

Tone Moksnes har erfaring som jordmor fra føde og barselavdeling. De siste 10 årene har hun arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer ved St.Olavs hospital. Der har hun tilegnet seg grundig kompetanse på gravide med kroniske sykdommer. Hun har et sterkt engasjement for å ivareta, styrke og støtte gravide med kroniske sykdommer gjennom svangerskapet. Og også i tiden etter fødsel hvor den nybakte mammaen trenger støtte til både å være mamma og også å ta godt vare på seg selv.

Som sexolog er Tone opptatt av seksualitetens betydning for god helse. Og hvorfor det er så viktig å ta vare på seksualiteten i faser av livet hvor seksualiteten kan utfordres, for eksempel i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltiden, i småbarnsfasen, ved overgangsalder, eller ved kroniske sykdommer og kreft. For mange kan slike faser gjøre at man kan ha bruk for veiledning og gode råd for å finne tilbake til den gode og sunne seksualiteten.

Utdanning og kurs:
 • Sykepleierutdanning fra Innherred sykepleierhøgskole (1996)
 • Jordmorutdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2011)
 • Kurs om overvekt i svangerskapet DNJ (2012)
 • Kroniske sykdommer i graviditet Ahus (2013)
 • Kurs i kvalitativ forskningsmetode NTNU (2014)
 • Good clinical practice NTNU (2014)
 • Videreutdanning i revmatologi fra Nordland Universitet (2015)
 • Forskingsbiobanking NTNU (2015)
 • Ungdom og seksualitet Trondheim kommune/ St.olavs hospital/ Amathea/ Fylkesmannen i Sør-trøndelag (2015)
 • Rekvireringsrett for alle typer prevensjonsmidler inkludert LARC (2016)
 • Masterutdanning i sexologi fra Aalborg Universitet (2017)
 • Vulvasykdommer kurs for leger i spesialisering Helse-midt (2021)
Publikasjoner:

Disease activity before, during and after pregnancy in women with juvenile Idiopathic

 arthritis: B. Jakobsen, A. S. Helvik, S. N. Stafne, M. Wallenius, T. S. Moksnes, H. S. Koksvik

Ann Rheum Dis 2013; 72 (Suppl3): 317