Hva gjøres i en svangerskapskontroll?

Vi ønsker å tilpasse oppfølgingen i svangerskapet til ditt ønske og behov. Anbefalingene fra helsedirektoratet er 8 kontroller gjennom svangerskapet. Erfaringsmessig vet vi at straks graviditetstesten er positiv, vil mange spørsmål som dukker opp hos de ventende foreldrene, spesielt i første svangerskap. Alt fra hvordan det står til inni magen, hvilken mat kan du kan spise, kan du fortsette å jobbe, trenger du tilrettelegging, og hva med trening? I din første svangerskapskontroll ønsker vi å bli kjent med dere å tilpasse deretter etter deres behov. Tidlig i svangerskapet har de fleste mange spørsmål, så vi setter av god tid til dette. Vi fyller ut Helsekort for gravide, tar rutinemessige blodprøver i tillegg til blodtrykk, urinprøve og vekt. Disse prøvene tas rundt svangerskapsuke 12.

Du vil henvises til rutineultralyd i uke 18-19 for fastsettelse av fødselstermin ved Senter for fostermedisin på St.Olavs hospital eller til ditt lokalsykehus. De neste anbefalte kontrollene er i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 eller når du har behov for det. På kontrollene lytter vi på barnets hjerte, sjekker blodtrykk og urin, måler symfyse-fundus mål på magen og snakker om den forestånde fødselen, ammingen, gjennomgang av fødselen, prevensjonsveiledning og tiden etter fødselen.

Oppfølging i svangerskapet er et offentlig tilbud som er gratis for alle. En kan velge å gå til fastlegen og jordmor eller bare til en av dem.  I Trondheim har det i den siste tiden vært ventelister for å komme til jordmor på grunn av at jordmordekningen ikke har vært god nok. Hvis det er ønskelig med bare en eller to kontroller eller samtale her hos oss og resten til fastlegen er det selvfølgelig helt i orden. Svangerskapskontroll kan også kombineres med ultralydundersøkelse samtidig. Om du ønsker en tidlig ultralyd eller en vekstkontroll senere i svangerskapet.