Svangerskapomsorg

Tone har lang erfaring som jordmor for gravide med revmatisk sykdom. Når man som gravid har noen tilleggs-utfordringer, har man som regel ekstra behov for å bli sett som et helt menneske. Da er det viktig at de man møter i svangerskapet evner å se forbi utfordringene og at man blir møtt med forståelse, kunnskap og omsorg på de behov man har som risikogravid. Trygghet og kontinuitet er viktig for at du som gravid skal få en god opplevelse gjennom svangerskapet ditt. Hos Tone får du helhetlig svangerskapomsorg basert på erfaring og kunnskap. Tone legger vekt på å styrke deg og din tro på deg selv som gravid og nybakt mamma. Hos henne får du du:

  • Individuelt tilpassede samtaler og kontroller gjennom hele svangerskapet 
  • Helhetlig oppfølging 
  • Nært samarbeid med gynekolog
  • Ultralyd på klinikken
  • Henvisning til tidlig ultralyd og andre aktuelle spesialister dersom behov
  • Alle laboratorieprøver
  • Samtale om fødsel
  • Ammeveiledning

Etter fødsel kan du også få svangerskapomsorg gjennom besøk hjemme hvis du ønsker det. I tillegg tilbys etterkontroll og prevensjonsveiledning.

Kontaktskjema