Spontanabort/missed abortion

6 April 2022

 

Spontanabort er ufrivillig, uventet tap av graviditet før fosteret er levedyktig. Tallene er ikke helt entydig men en tror at det kan være mellom 10-20% av alle svangerskap som avsluttes på denne måten. Spontanabort deles ofte inn i tre forskjellige kategorier; Missed abortion; svangerskapet fortsetter men fosteret lever ikke, Inkomplett spontanabort; aborten har startet men det er mye vev igjen i livmoren, Komplett spontanabort; mesteparten av vevet har kommet ut og trenger ingen behandling i motsetning til de to første kategoriene som oftest trenger medisinsk behandling.

Årsaken til spontanabort er i de fleste tilfeller ukjent. Ofte kan skyldes genfeil/kromosomavvik som skjer spontant, altså at det ikke arves fra foreldrene, og som gjør at fosteret ikke er levedyktig. I noen tilfeller kan årsaken være sykdom hos den gravide, overvekt, misdannelser i livmoren, tidligere spontanaborter, infeksjoner, alder og røyking.

«Uansett årsak og type spontanabort er dette en situasjon som for de fleste er uventet og medfører tap av drømmer og planer om fremtiden»

Uansett årsak og type spontanabort er dette en situasjon som for de fleste er uventet og medfører tap av drømmer og planer om fremtiden. Det kan oppleves som et psykisk traume og mange får en sjokkreaksjon. Tiden etterpå kan være preget av motløshet, gråt og vonde minner og noen er usikker på om de tør å prøve å bli gravid igjen. Ofte kan den første graviditeten etterpå være fylt av angst og redsel for at det skal skje igjen. Disse følelsene kan være like betydelige hos partner som hos den gravide. Det er viktig for disse å bli møtt med empati og forståelse for tapet sitt fra omgivelse rundt. Det kan i de fleste tilfeller være lurt å være åpen om situasjonen for bare på den måten kan en forvente å få forståelse og støtte fra de som er rundt en.

De aller fleste vil seinere oppleve et vellykket svangerskap og føde et friskt barn.

Kontaktskjema