P-piller og risikoen for depresjon

Jeg møter mange ungdom og kvinner som kommer for å få informasjon om prevensjon. De fleste har et ønske om hormonfri prevensjon da de tidligere har hatt bivirkninger av hormonell prevensjon.

Det jeg spesielt har lagt merke til er at de helt unge jentene, fra 15-22, ofte merker nedstemthet eller depresjon ved bruk av P-piller. Hvilket også en dansk studie fra 2016 viser. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27680324/

En pågående studie fra Rikshospitalet – Oral contraceptives and the serotonin 4 receptor: A molecular brain imaging study in healthy women. gir også grunn til å tro at p-piller kan påvirke serotoninnivået i hjernen, som kobles til depresjon og angst. I tillegg til at de helt unge er i pubertet og ungdomsår som i seg selv kan være utfordrende på mange måter, får de denne hormonelle påvirkningen. Jeg brenne for ungdom og prevensjon, at de skal beskytte seg mot graviditet men at de likevel kan opprettholde god livskvalitet i sin psykiske helse.

Oral contraceptives and the serotonin 4 receptor: A molecular brain imaging study in healthy women

Jeg brenner for ungdom og prevensjon, at de skal beskytte seg mot graviditet men at de likevel kan opprettholde god livskvalitet i sin psykiske helse.

Barbro jordmor

At kvinner som ikke har født ikke kan bruke spiral er en myte som er vanskelig å komme til livs. Men det er altså kun en myte! Nå er det en kobber spiral på markedet- Ballerine perlespiral- helt uten hormoner med 99% beskyttelse- som passer for alle. Å sette inn spiral på de som er helt unge er kanskje deres første møte med en gynekologisk undersøkelse, og vi legger stor vekt på at det skal være så skånsomt som mulig. Anbefaler lokalbedøvelse for de fleste og at de har smertestillende på forhånd. Da går innsett vanligvis helt ukomplisert.

Velkommen til å få mer informasjon på epost til barbro@familieklinikk.no

Kontaktskjema