Hva er NIPT?

NIPT, (Non Invasiv Prenatal Test), er en blodprøve som tas av den gravide og som kan avdekke med stor sikkerhet om barnet har trisomi 21, (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 13 (Patau syndrom). Du kan lese mer hva disse innebærer på https://frambu.no/ 

Det er disse tre kromosomavvikene Helsedepartementet har gitt tillatelse til at norske gravide kan få testet. Det er ikke lov å teste på kjønnskromosomer, altså å få vite kjønn.

nipt test samtale

Endringer i bioteknologiloven

I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som innebærer følgende:

  • NIPT-test skal tilbys av det offentlige til gravide over 35 år.
  • Gravide under 35 år har ikke krav til fosterdiagnostikk (NIPT) fra det offentlige, men de som ønsker kan ta testen hos godkjente klinikker for selvbetaling.

Informasjon før du tar NIPT-test

Før en kommer for å ta NIPT må alle gjennom NIPT-skolen. Denne gjøres digitalt, og du må ta med dokumentasjon på at det er gjennomført når du kommer til klinikken. NIPT-skolen er gratis og gir deg den informasjonen du trenger for å ta et informert valg. Du logger deg trygt inn med Bank-Id. All informasjon om deg behandles i henhold til norsk lov. Analysen gjøres i Sverige Life Genomics og det tas kun ut analyser til trisomy 13,18 og 21. Restmaterialer destrueres.

 

https://niptskolen.no/

NIPT må alltid gjøres sammen med ultralyd

Sammen med blodprøven skal det også tas en ultralyd. Dette for å avklare hvor langt du har kommet i svangerskapet, hvor mange foster det er og at hjertet slår. NIPT kan ikke tas på flerlingsvangerskap.

Hvor sikker er testen?

NIPT har en høyere treffsikkerhet enn ultralyd når det gjelder de genetiske tilstander som vi analyserer for. Med høyere treffsikkerhet så mener vi færre falske positive og falske negative svar. Dette er hovedgrunnen til at man tar i bruk NIPT stadig mer. Gjør NIPT-skolen, du har rett på fullstendig informasjon, den er gratis og da forstår du hva dette handler om.

https://niptskolen.no/

Hvor lang tid tar det før du får svar?

Analysen på laboratoriet tar ca. 9 dager og du får svaret med en gang det er ferdig.

Mer informasjon

NIPT, fosterdiagnostikk for gravide | Edda labs

 

FAQ

Hva er NIPT?

NIPT står for Non invasv prenatal test. Altså det er en blodprøve som tas av den gravide der en kan analysere risikoen for kromosomavvik og genetiske sykdommer.

 

Må jeg gjøre noen forberedelser før NIPT?

Ja. Du må gjennomgå NIPT skolen før du kommer til klinikken. Her får du god informasjon om hva det innebærer. Logg deg inn å se- du trenger ikke bestille.  LINK TIL NIPT SKOLEN

 

Hva kan den teste for?

I Norge er det bestemt at gravide kan selv teste for Down syndrom (trisomi 21), Patau syndrom (trisomi 18) og Edward syndrom (trisomi 13). Der det er anatomiske avvik kan en teste for andre typer men det må gjøres på et fostermedisinsk senter.

 

Hvor tidlig kan jeg ta NIPT?

NIPT kan tas fra uke 10+0-40+0. De fleste tar den mellom uke 11 og 14.

 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Analysen tar ca 9 dager. Du får svar fra laboratoriet så snart den er ferdig.

 

Er det skadelig for fosteret å a NIPT?

Nei. Det er som en helt vanlig blodprøve fra den gravide.

 

Er NIPT bedre enn ultralyd?

NIPT har en høyere treffsikkerhet enn ultralyd når det gjelder de genetiske tilstandene som vi analyserer for.

 

Hvorfor må NIPT alltid gjøres sammen med ultralyd?

En må avklare hvor mange foster det er, hvor langt svangerskapet har kommet og om hjertet slår. Kanskje er det tilstander som tilsier at en ikke skal ta NIPT men en annen utredning.

 

Hvem tilbyr NIPT?

Kun klinikker som er godkjent fra Helsedirektoratet.