NBO kurs

“Se, barnet ditt snakker til deg”

Selv om babyer kanskje ikke prater med ord i løpet av sitt første år, er de født klare til å kommunisere med et rikt vokabular av kroppsbevegelser, gråt og visuelle responser: alt er en del av det komplekse språket til spedbarnet. Men hvordan kan vi forstå et språk som vi selv kanskje ikke har brukt siden våre tidligste øyeblikk?

Mange foreldre jeg møter sier de kunne tenkt seg at barnet kom med en ‘bruksanvisning’, og på mange måter vil jeg si at det gjør det, men man må bare lære seg å lese den!

Jeg er sertifisert som NBO-observatør. Det vil si at jeg kan veilede foreldre til å forstå barnets kommunikasjon.

nbo kurs

NBO (Newborn behavioral observations) er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 måneder. I samarbeid med foreldrene ser vi på barnets responsmønster og dets sosiale natur. Hensikten med å gjennomføre en NBO-observasjon er å øke foreldres sensitivitet overfor babyens mange signaler og å reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; «Se barnet ditt snakker til deg». Metoden vil gi deg økt mestringsfølelse og trygghet på at du kan lese og tolke ditt barns signaler.Vi vil se på

  • barnets ulike søvnfaser og hvordan du kan hjelpe barnet ditt til bedre søvn.
  • hvordan du kan forstå når barnet ditt ønsker din oppmerksomhet
  • hvordan barnet ditt viser at det trenger hvile og ro
  • hvordan du kan forstå barnets gråt og hvordan du kan trøste barnet ditt
  • hva som er krevende for barnet ditt og hva barnet ditt selv gjør for å være komfortabel

NBO-kurs: 599,- pr deltaker

I gruppe går vi gjennom de ulike momentene som vi har fokus på under en NBO-observasjon.

 

Her får du lære om:
  • barnets søvnmønster og hvordan du kan hjelpe barnet til en bedre søvn
  • gråt og trøst
  • nyfødtreflekser og mekanismer
  • barnets sosiale vesen og vindu for oppmerksomhet
  • hvordan du kan vite om barnet ditt har det bra

NBO-observasjon: 949,-

Her har vi en time hvor vi kun har fokus på ditt barn. Her vil vi sammen se på hvordan ditt barn kommuniserer og uttrykker sine behov. Om du f.eks. føler at barnet ditt ikke liker å bli stelt og skiftet på eller bare vil sove når det blir båret,kanskje er du redd for at du håndterer barnet ditt feil, da kan vi ha ekstra fokus på disse områdene. Jeg vil veilede dere gjennom en observasjon og det vil være rom for å ha ekstra fokus på de områdene dere ønsker.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at observasjonen gjennomføres ut fra barnets forutsetninger.