MCMA-tvillinger

Et tvillingsvangerskap er et svangerskap med to foster. De kan enten ha kommet fra to befruktede egg, eller at ett befruktet egg har delt seg i to. Egget deler seg alt fra fra 3 til 14 dager etter befruktning. En kan enkelt si at jo seinere egget deler seg, jo mer må tvillingene dele på i svangerskapet. Jo mer de deler på, jo mer komplisert blir svangerskapet. Et MCMA tvillingsvangerskap er resultat av ett egg, altså eneggede, som har delt seg 8-12 dager etter befruktning. Betegnelsen MC -monochoriot- betyr at de har felles morkake og MA-monoamnion- betyr at de også har felles fostervannspose UTEN skillevegg imellom. Disse type tvillinger er svært sjeldne og oppstår ca. 1/10 000 svangerskap. I filmen under her ser dere MCMA tvillinger som var hos meg i uke 7. Vi ser at det er to hjerter som slår og at de ligger helt inntil hverandre uten noen skillevegg imellom. Disse har to plommesekker, det er også mulig å ha bare en plommesekk.

Disse tvillingene er alltid eneggede. Eneggede tvillinger har alltid samme kjønn og samme gen materialet. Likevel bety ikke det at disse tvillingene må være lik på yttersiden selv om genmaterialet er likt. Genene kan være satt sammen på ulike måter og kan uttrykke seg forskjellig i det som vi ser på yttersiden.

Eneggede tvillinger trenger ikke være helt like på yttersiden selv om genmatarialet er det samme

Et tvillingsvangerskap regnes som et risikosvangerskap i seg selv, og risikoen øker jo mer de deler med hverandre. Slik som MCMA tvillinger som deler på alt. Morkaken skal forsyne begge to og da er det en risiko for at den ene kan få mer enn den andre, noe som kan føre til komplikasjoner for begge to. Den andre risikofaktoren med disse tvillingene er at de er i direkte kontakt med hverandre og dermed vil i de fleste tilfeller navlesnorene være tvinnet inn i hverandre. Denne risikoen øker med svangerskapets lengde og disse tvillingene forløses gjerne i uke 32-34 med keisersnitt.

Den beste metoden for å avdekke og klassifisere tvillingsvangerskap er ultralyd i 1 trimester. Dette sikrer ekstra oppfølging av mor og barn avhengig av hvilke type tvillinger det er. MCMA tvillingsvangerskap er det som krever mest overvåkning av utviklingen til fostrene og dette gjøres på et foster medisinsk senter. En skal ikke glemme at det for mor og far kan være en svært stor belastning med usikkerheten og risikoen det innebærer med disse type tvillinger. Samtidig vet en fra tidlig i svangerskapet at de også må føde premature barn med alt det innebærer, kanskje har en også barn fra fra som trenger omsorg og oppmerksomhet.

Jeg har oppdaget tvillinger mange ganger men bare en gang MCMA tvillinger. Samtidig som det er en helt magisk opplevelse når du oppdager de, vet jeg også at foreldrene har en usikker og utfordrende tid foran seg. En skikkelig skrekkblandet fryd.

Barbro jordmor/ultralydjordmor

Kontaktskjema