målfrid møkkelgård

Målfrid Møkkelgård

Jordmor med videreutdanning i ultralyd

Målfrid Møkkelgård

Arrangerer fødselsforberedende kurs her på Freyja.

Målfrid har bred kompetanse som jordmor i fødselsomsorgen ved fødeavdeling.  Hun har erfaring som jordmor i ulike fødesituasjoner, polikliniske konsultasjoner, ultralydjordmor og jordmor overfor kvinner med risikotilstander som gjør at de trenger ekstra god oppfølging i svangerskap og fødsel. Hun har gjennom studier ved OsloMet hatt fokus på hvordan jordmødre ivaretar fødende kvinner med risikosvangerskap og hvordan jordmødre støtter oppunder og ivaretar en naturlig fødselsprosess også hos disse kvinnene.