målfrid møkkelgård

Målfrid Møkkelgård

Jordmor med videreutdanning i ultralyd

Målfrid Møkkelgård

Målfrid utdannet seg til sykepleier ved Aker sykehus og videre som intensivsykepleier ved Ullevål sykehus. Hun har erfaring som sykepleier og intensivsykepleier fra Ullevål sykehus og St Olav hospital. I 2002 tok hun utdannelse som jordmor ved Det arktiske universitet i Tromsø, og har siden opparbeidet seg bred kompetanse som jordmor i fødselsomsorgen ved fødeavdelingen St Olav hospital. Hun har erfaring som jordmor i ulike fødesituasjoner, polikliniske konsultasjoner, ultralydjordmor og jordmor overfor kvinner med risikotilstander som gjør at de trenger ekstra god oppfølging i svangerskap og fødsel. Hun har gjennom studier ved OsloMet hatt fokus på hvordan jordmødre ivaretar fødende kvinner med risikosvangerskap og hvordan jordmødre støtter oppunder og ivaretar en naturlig fødselsprosess også hos disse kvinnene.

Formell relevant utdanning og kurs:
  • Sykepleier ved Aker sykehus, eksamen 1989.
  • Intensivsykepleier ved Ullevål sykehus, eksamen 1995.
  • Jordmor ved Det arktiske universitet i Tromsø, eksamen 2002.
  • Ultralydjordmor ved NTNU – Trondheim, eksamen 2009.
  • Masteroppgave i jordmorfag ved OsloMet, ferdig 2021.
  • Akupunktur til fødende kvinner i fødsel ved Akupunkturskolen i Oslo.
  • Flere kurs gjennom Perinatal medisinsk forening 
  • ALSO – kurs (Advanced Life support in Obstetrics)