Ultralydjordmor Kjersti Estenstad

Kjersti Estenstad

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Kjersti Estenstad

Erfaring

Jeg er utdannet som jordmor og ultralydjordmor, og jobber som ultralydjordmor ved Freyja.  Jeg er godkjent for å utføre ultralyd gjennom hele svangerskapet. 

De siste 10 årene har jeg jobbet som ultralydjordmor på senter for fostermedisin på St.Olavs hospital. Før dette jobbet jeg som jordmor på føde- og barselsavdelingen på St. Olavs og Levanger. 

Det viktigste for meg i jobben min er å ha høy faglig kvalitet og møte de gravide og familien på deres behov. Det jeg liker godt med jobben er den gode blandingen av møte med mennesker og de tekniske kravene som jobben stiller til meg. 

Jeg vet fra erfaring at mange gravide og evt. partner har behov for et større tilbud enn det de får gjennom det offentlige, noe jeg har mulighet til å møte dem på ved å jobbe hos Freyja. Det er utrolig spennende å få være med på å møte vorende foreldre i møtet med det ufødte barnet. Mange har behov for informasjon som jeg kan være med å gi de, både i forhold til svangerskapet generelt og om barnet i magen. Ta gjerne kontakt for tidlig ultralyd, NIPT, 3D-ultralyd og vekstkontroll.