Hvor langt er jeg på vei egentlig?

Hvor langt er jeg på vei -egentlig?

Er jeg i tredje måned? Andre trimester? Uke 18? Tjuende uke? 23+4? Dette er begrep som brukes om hverandre, det kan være forvirrende.

Det er lengden på svangerskapet som omtales, ikke alderen på fosteret. Dette gjelder både beregning ut ifra menstruasjon og ultralyd. Lengden på svangerskapet er det eneste du trenger å tenke på.

Før i tiden ble antall måneder gjerne brukt i beregning av svangerskap, nå er det antall uker som brukes oftest. Hvis du er 9+0 betyr det at du er fullgåtte ni uker og 0 dager. Ferdig med uke 9, starter på uke 10 og du er i tiende uke. Et annet eksempel: du er 28+4, det betyr 28 fullgåtte uke og 4 dager – altså i uke 29. 

Svangerskap er inndelt i tre trimester, og dette er et begrep som også brukes. Det er ikke alltid lett å vite hvilket trimester er når. Første trimester beregnes fra 0 uker til 13 uker og 6 dager. Andre trimester er fra uke 14+0 til 27+6. Tredje trimester er fra 28+0 til fødsel.

Håper du ble litt klokere🤗

Kontaktskjema