Oxytocin er et hormon som produseres i Hypofysen. Det omtales som kjærlighetshormonet, lykkehormonet eller velværehormonet – da det bidrar til generell ro, trygghet og harmoni. I fødsel vil en god flyt av oxytocin bidra til at kroppen uforstyrret får jobbet med sine naturlige fødekrefter. Oxytocin er derfor spesielt viktig for et naturlig fødselsforløp. Oxytocinutskillelsen fra hypofysen øker når fødekvinnen opplever ro, er mett, tilfreds og trygg. Når svangerskapet nærmer seg termin vil barnet sannsynligvis også bidra til utskillelse av oxytocin

I fødsel vil en god flyt av oxytocin bidra til at kroppen uforstyrret får jobbet med sine naturlige fødekrefter

. Produksjonen av oxytocin stimuleres gjennom nærhet og berøring, mest av klem og kyss. Når fødekvinnen får mat, nok drikke og har det behagelig, vil det også stimulere til økt utskillelse av oxytocin. Hvis fødekvinnen bruker pusten aktivt for å finne ro, vil også det øke flyten av oxytocin. Å ha ekstra fokus på å puste ut vil bidra til dette. Opplevelsen av at noen ser deg, lytter til deg og støtter deg, vil også være gunstig. I fødsel vil oxytocin stimulere musklene i livmor

Hvis fødekvinnen bruker pusten aktivt for å finne ro, vil også det øke flyten av oxytocin. Å ha ekstra fokus på å puste ut vil bidra til dette

en til å trekke seg sammen. Jo mer oxytocin du har i blodet, jo bedre jobber livmoren med riene i fødsel. Oxytocin er også viktig for at livmoren skal trekke seg sammen etter fødsel. Stress, utrygghet og bekymringer gjør at kroppen produserer adrenalin som motvirker effekten av oxytocin i kroppen. Derfor er alle faktorer som reduserer stress viktig. God Informasjon og tilstrekkelig kunnskap gjør at kvinner vil føle seg tryggere og roligere. Det er også viktig at man har noen hos seg som gjør en trygg. Partner har en viktig rolle her. Å tilstrebe ro og trygghet rundt fødekvinnen gir bedre flyt av oxytocin som igjen bidrar til gode rier og fremgang i fødsel.