Hva er nakkefold?

Mange har hørt om nakkefold men de færreste vet hva det er eller hva det kan innebære. Nakkefold, eller nuchal translucency (NT) er en samling av væske i fosterets nakke. Dette kan undersøkes med ultralyd i svangerskapsuke 11+0 – 13+6. Viktig å merke seg at det er KUN i dette tidsrommet en kan vurdere nakkefold. Alle fostre har litt væske i nakken på denne alderen og den som utfører ultralydundersøkelsen vil vurdere størrelsen i forhold til om den er normal.

Hva hvis nakkefolden er større enn normalt?

Hvis nakkefolden er stor i forhold til hva som er normalt, er det økt sjanse for at fosteret kan ha en kromosomfeil, for eksempel trisomi 21, trisomi 18 eller trisomi 13 (et ekstra sett av kromosom 21, 18 eller 13). For eksempel kan man ved å undersøke nakkefold oppdage ca. 80 % av alle foster med trisomi 21.

Unormalt stor mengde væske i nakken hos fosteret kan også være tegn på annen sykdom hos fosteret, for eksempel hjertefeil eller andre genetiske syndromer.

Det er viktig å være klar over at foster med forstørret nakkefold også kan være helt friske!

Hva skjer videre hvis det oppdages unormalt stor nakkefold hos mitt foster?

Hvis det avdekkes forstørret nakkefold hos fosteret vil man bli tilbudt videre utredning for å finne ut om fosteret har kromosomfeil eller annen sykdom, eller utelukke dette. Man blir da henvist til en fostermedisinsk avdeling på sykehuset for videre oppfølging. Der får man tilbud om å ta en blodprøve (NIPT) eller en morkakeprøve (CVS), det avhenger av hvor stor nakkefolden er. Videre oppfølging vil avhenge av svaret på disse testene.

Les mer om NIPT: https://familieklinikk.no/nipt-test/

For å gjøre denne målingen av væske i nakken, er det viktig med god opplæring og erfaring, både teoretisk og praktisk. Hos oss er er vi alle sertifisert gjennom Fetal medicin foundation for å utføre måling av nakkefold/NT.

Kontaktskjema