HVA ER MENOPAUSE, PERIMENOPAUSE OG POSTMENOPAUSE?

Selve menopausen varer bare èn (1!) dag i livet til kvinnen, og det er den dagen det har gått 365 dager etter forrige menstruasjon. Gjennomsnittsalderen for menopause er 52,9 år. Fasen før menopause kalles for perimenopause og den kan vare i 2-12 år med et gjennomsnitt på 5-7 år. Fasen etter menopausen kalles postmenopause.

Dette betyr at svært mange kvinner vil kjenne symptomer på perimenopause i løpet av 40-årene. Symptomene kan oppleves som plagsomme og livsbegerensende og de knyttes ikke alltid opp imot at det er perimenopause. Hva skjer egentlig i kroppen under perimenopause? Kjønnshormonene til kvinner synker i varierende grad før de til slutt fører til at mensen stopper opp. Kvinners kjønnshormoner er østrogen, progesteron og testosteron, og disse vil variere og synke i ulik grad gjennom perioden mot menopause. I postmenopausen skjer det et ganske bratt fall i disse tre hormonene og det vedvarer livet ut.

Vi på Freyja har spesialisert oss på kvinners overgangsalder og vil spre kunnskap og veilede kvinner både her på bloggen og på konsultasjoner.

Følg med!

Kontaktskjema