Hilde Bjørngaard

Akupunktør MAF

Hilde Bjørngaard

Hilde ble uteksaminert fra Akupunkturhøyskolen i Oslo etter 3,5 års utdannelse i tradisjonell kinesisk medisin. I ettertid har hun tatt videreutdanning i Triggerpunkt og Intramuskulær Stimulering ved Høyskolen Kristiania (tidligere Akupunkturhøyskolen). Hun har drevet egen akupunkturklinikk i Selbu siden 2008. Som akupunktør er hun opptatt av en helhetlig tilnærming til pasientens plager, hvor tradisjonell kinesisk medisin og vestlig medisin kan gå hånd i hånd til pasientens beste. Hun praktiserer også medisinsk akupunktur, som baserer seg på kunnskap om anatomi og fysiologi i vestlig medisinsk perspektiv. Det benyttes gjerne til behandling av ulike smertetilstander, nedsatt bevegelse eller rehabilitering av muskel og skjelettsystemet. Det benyttes også elektroakupunktur og gjerne cupping som støttebehandling og massasje. 

Hilde er opprinnelig utdannet sykepleier med lang erfaring fra kommunehelsetjenesten, samt fra undervisning i videregående skole. Hun har arbeidet ved Rikshospitalets behandlingsreiser for revmatikere i Montenegro i flere sesonger. Siden 2016 har hun arbeidet som sykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer ved St.Olavs hospital.

Formell utdanning:

– Utdannet akupunktør ved Akupunkturhøyskolen, 2008

– Videreutdanning i IMS og dry needling ved Høyskolen Kristiania 2021.

– Msc i helsevitenskap, NTNU, 2019

– Namdal Sykepleierhøgskole, uteksaminert 1987

– Helse og sosialadministrasjon, årsstudium HIST, 1990

– Praktisk pedagogisk utdanning, HINT 1997

– Kvalitetsutvikling i helsevesenet, Universitetet i Bergen 1999

Relevante kurs:

– Pulsdiagnostikk

– TKM ernæring i praksis

– Channel palpation

– Acupuncture in pregnancy and post partum

– AcuNova akupunktur