portrett av hege marissa k. ødegård

Hege Marissa K. Ødegård

Barnepleier med videreutdanning som ammeveileder og sertifisert NBO-observatør

Hege Marissa K. Ødegård

Erfaring

Har 18 års erfaring som barnepleier. Har i hovedsak jobbet ved føde-/barselavdelingen og ammepoliklinikken ved St.Olav hospital, hvor jeg fortsatt er ansatt. 

Etter å ha tatt videreutdanning som ammeveileder har jeg også hatt undervisning for jordmor studenter ved NTNU, helsepersonell internt på st Olavs og jordmødre og helsesykepleiere i Trondheim kommune. Jeg har også hatt ulike kurs for foreldre innen tema amming, tvillinger/flerlinger, spedbarn og barsel. Jeg har også bidratt til utarbeidelse av prosedyrer gjeldende amming til bruk ved St. Olavs hospital. Jobbet i en periode med syke barn ved avlastningstjenesten i Trondheim kommune.

Mamma til Andrea, Nora, Elea og tvillingene Luca og Louie.

  • Utdannet barnepleier
  • Videreutdanning i ammeveiledning av Nasjonal kompetansetjeneste for amming ved Høgskolen i Innlandet.
  • Sertifisert NBO (Newborn Behavioral Observations) -observatør av Regionsenter for barn og unges psykiske helse.