Fødselsrifter- i forskjellige grad.

Jordmødre og leger har i flere år jobbet hardt for å få ned tallet på alvorlige fødselsrifter, såkalte sfinkterskader. En sfinkterskade er rift i perineum (området mellom skjede og rectum) som involverer musklatur i forskjellig grad. Disse type skader, er den største risikofaktoren for anal inkontinens (lekkasje av luft og/eller avføring) hos kvinner og må repareres på operasjonsstuen i narkose rett etter fødsel. I Norge er forekomsten av alvorlige fødselsrifter gått ned fra 4,2 til 2% prosent, de er altså halvert. Nedganger skyldes i hovedsak jordmødre og fødselslegers jobb og tiltak for å redusere forekomsten av disse typer rifter.

Fødeavdelingen St.Olav har hatt fokus på forebygging av store rifter siden 2011 dvs perinalrifter grad 3 og grad 4, som helt eller delsvis involverer musklatur. Teknikker som prktiseres er perineumstøtte og hodestøtte på slutten av fødselen når hodet og skuldre skal fødes. Samarbeider mellom den fødende og jordmor på slutten av trykketiden er her svært viktig. Fødekvinnen anbefales så langt det er mulig å «puste» hodet ut og jordmor har fokus på å forløse barnet skånsomt og sakte. Det kan også være en fordel at barnehodet står i åpningen over en ri eller to slik at vevet har mulighet til å tøye seg. Et annet tiltak er å være to jordmødre tilstede på slutten av fødselen, slik at de kan rådføre seg med hverandre og hjelpe til ved behov. Målet er å hjelpe alle kvinner slik at færrest mulig rammes av sfinkterskade.

Det er vanlig å revne noe

Når det er sagt så er det viktig å være klar over at det er vanlig for de fleste kvinner, især førstegangsfødende å revne litt i underlivet under fødselen. Noe mindre blant flergangsfødende. Dette klassifiseres som rifter grad 1 og 2 og involverer ikke musklatur, men kun hud og bløtvev og repareres på fødestuen etter fødsel. Da får en lokal bedøvelse.

– De aller fleste rifter og sår vil heles i løpet av noen dager eller uker, men mens sårene gror, vil du kunne kjenne tyngdefornemmelse, ømhet og hevelser i mellomkjøttet, og ha noe smerter. Det kan også klø i arrvevet.

Endring av underlivet

Noen opplever at underlivet etter svangerskap og fødsel ikke er helt som før. Mange av endringene er forbigående og vil normalisere seg i løpet av seks til åtte uker etter fødsel. I ammeperioden er muskulatur, bindevev og ligamenter i underlivet under påvirkning av lavt østrogennivå og det kan dermed føles noe «slappere». Dette vil bedres etter endt amming. Underlivet kan også oppleves endret utseendemessig, i de fleste tilfeller er dette normale endringer.

Jordmor Anne Mette

Kontaktskjema