fødselsforberedende kurs

Fødselsforberedende kurs

Anne Mette og Målfrid er begge jordmødre med lang erfaring. Til daglig jobber de på kvinneklinikken St.Olav hospital.

Med vårt fødselsforberedende kurs ønsker vi at du som fødende og din partner skal få muligheten til å forberede dere til den store begivenheten dere skal igjennom.  Målet vårt er å gi deg og din partner god informasjon og bidra til en positiv innstilling til fødselen. Det er et viktig teamarbeid dere skal igjennom.

fødselsforberedende kurs

En fødsel kan starte av seg selv, den kan settes i gang. Det kan være planlagt  keisersnitt eller at keisersnitt kan bli nødvendig underveis i fødselen. Det kan være at barnet ligger i seteleie eller at det er flerlinger som skal fødes. Alt dette krever ulik tilnærming, som vi er godt kjent med og ønsker å gi dere informasjon om. Vi har god kjennskap til rutinene ved sykehuset, og vil derfor kunne svare på spørsmål løpende underveis i kurset. Fødselens forløp kan være vanskelig å se for seg, men vi mener grunnleggende kunnskap og realistisk informasjon kan ha stor betydning for opplevelsen av fødselen.

Vi tilbyr kurs i grupper, – eller individuelle kurs.

Kurs i gruppe, varighet 2-3 timer. 

Pris 1200 kr. inkludert ledsager.

Vi anbefaler kurset i perioden svangerskapsuke 30-42.

Vårt fokus:

Gjennom fødselsforberedende kurs har vi fokus på fødsel hos friske kvinner med forventet normal fødsel og fødsel hvor tilstander hos mor eller barn gjør at fødselen bør håndteres på en annen måte. Enhver fødsel er unik. Vi ønsker derfor å formidle troen på dine egne fødekrefter. Samtidig gjøre deg som fødekvinne og dere som par bedre forberedt til fødselen.

Noe vi vil gjennomgå på kurset:
  • Hvordan forberede seg til fødselen
  • Fødselens start og de ulike fasene
  • Smertelindrimgs metoder
  • Fødestillinger
  • Informasjon om normalfødsel/vannfødsel og mulige fødselskomplikasjoner
  • Partners viktige rolle
  • Barnets fødsel og tiden etter fødselen
  • De ulike avdelingene ved sykehuset
  • Praktiske opplysninger

          Og mye mye mer!