Er ultralyd farlig?

ULTRALYD I SVANGERSKAPET ER TRYGT FOR MOR OG BARN

Ultralyd av livmor og foster er et hjelpemiddel i svangerskapsomsorgen som har betydd enormt mye for mors og barns helse de siste 40 årene. Det er også av stor betydning for foreldrenes trygghet i svangerskapet og tilknytning til barnet. Ultralyd har vært et tilbud i Norge til alle gravide siden 1986. I begynnelsen var det skepsis og usikkerhet til om det var farlig eller ikke, men i dag vet vi dette:

⚜ultralyd i svangerskapet er ikke farlig‼

Ultralyd er lydbølger som sendes ut gjennom et lydhode, reflekteres tilbake og fremstiller bilder på en skjerm. Ultralyd er ikke på noen måte stråling.

I ultralydutdannelsen er sikkerhet en stor del og det er gjort enorme mengder tung forskning på dette gjennom mange år. Et verdensomspennende fagmiljø vet at det ikke er farlig. Fagmiljøet er opptatt av sikkerhet til enhver tid. All forskning tilsier at ultralyd i svangerskapet ikke er skadelig for fosteret.

⚜Tvert imot vet en at ultralyd i svangerskapet redder liv!

https://www.med.uio.no/…/ultralyd-redder-fosterliv.html

https://tidsskriftet.no/…/teknologi-redder-fosterliv

Når det er sagt er det viktig å understreke at ultralyd alltid bør utføres av KVALIFISERT PERSONALE og med GODKJENT UTSTYR. Ultralydmaskinene vi bruker til foster, er spesielt laget for dette formålet.

Det er ikke anbefalt at privatpersoner eller annet ukvalifisert personell skaffer seg utstyr på nettet, eller låner et apparat hos veterinæren eller på jobb. At gravide skaffer seg hjemme doppler er heller ikke anbefalt av to grunner; kvaliteten på apparatet er ikke sikret og kunnskap om hvordan hjertelyden skal være er kunnskap en må få gjennom utdanning.

Det tilbys nå 2 ultralydundersøkelser til gravide i Norge, en i 1 trimester og en i 2 trimester. Disse undersøkelsene er helt FRIVILLIGE, en kan takke nei. I innkallelsen til timen får du en informasjons brosjyre som gir deg kunnskap til å ta et informert valg om dette er noe du ønsker eller ikke. Gravide med risikofaktorer vil få tilbud om undersøkelser utover dette.

Kontaktskjema