Celleprøve/Screening for livmorhalskreft

Livmorhalsprogrammet er et nasjonalt screeningprogram mot livmorhalskreft som administreres av Kreftregisteret (jfr. Kreftregisterforskriften). Helsedirektoratet er faglig ansvarlig for programmet som har et mål om å redusere antall tilfeller av, og dødeligheten av livmorhalskreft. Programmet anbefaler kvinner mellom 25 og 69 år å få tatt celleprøver fra livmorhalsen for å avdekke forløpere til livmorhalskreft.

nipt test samtale

Kvinner i alderen 25-34 år anbefales å ta prøve hvert 3 år.
Fra 2022 ble livmorhalsprogrammet endret for kvinner mellom 34-69 der anbefalingen nå er hvert 5 år der HPV testen er negativ.
Prøven sendes til St.Olav hospital for analyse.
Vi legger stor vekt på en skånsom og god opplevelse for deg.

Kr.850

FAQ

Hvor ofte skal en ta celleprøve?
Hvert 3 år mellom 25 og 34 år. Etter fylte 34 år er det hvert 5 år.
Har en hatt celleforandringer, positiv HPV test eller er konisert er det oftere etter avtale med sykehuset.

Hvor kan jeg ta celleprøve?
Hos Jordmor, fastlege eller gynekolog.

Hva er hensikten med celleprøve?
Forebygge og oppdage forandringer i livmorhalsen som kan utvikle seg til kreft.

Hvor lang tid tar det å få svar på prøven?
Fra 6-8 uker