CARPAL TUNNEL SYNDROM

Mange gravide opplever å få carpal tunnel syndrom i svangerskapet. Dette kan gi nedsatt funksjon, smerter og nedsatt følelse i hendene og kontroll over hendene. Det er ikke sjelden at denne tilstanden går ut over jobb, familie og fritidsaktiviteter. Hva er egentlig dette syndromet?

Tilstanden oppstår når hoved nerven til hendene blir skvist eller komprimert gjennom håndleddet. Carpal tunnel er en smal passasje gjennom vristen/håndleddet, som består av små bein på sidene. «Taket» av tunellen består av ligamenter som er svært lite elastisk slik at åpningen har liten mulighet til å utvide seg. Nervene kommer fra nakken, ut overarm, gjennom albuen, underarmen og samler seg før de skal gjennom carpal tunnel og ut i hendene. Her deles de i mange små nerver som også styrer muskulatur i fingrene. Carpal tunnel syndrom oppstår når denne tunnelen blir for trang eller det er hevelse i vevet omkring og legger press på nerven slik at blodsirkulasjonen blir dårligere. Det kan være flere årsaker til at en får Carpall tunnell syndrom, i svangerskapet er det det økte blodvolumet og væskeansamling i kroppen som forårsaker hevelse i området slik at det trykker på nervene som passerer gjennom carpal tunnel.

Symptomer:

  • Nummehet, prikking, brennende følelse og smerter i fingrene spesielt i tommel, pekefinger, langfinger og ringfinger.
  • Smerter eller prikking oppover arm mot skulderen
  • Nedsatt kraft i fingre og hånd
  • Tendes til å miste ting

Symptomene kommer gradvis og komme og gå i starten. Det er viktig å starte behandling tidlig da symptomene mest sannsynlig blir verre over tid. Diagnose:Stilles på bakgrunn av sykehistorie og undersøkelse av hånd og arm. En sjelden gang gjøres nevrografi – dvs at en måler nervehastigheten.

Behandling;

  • Skinne er førstevalget. Disse kan brukes på bare på natten eller også på dagtid
  • Kortisonbehandling i håndleddet, gjerne i kombinasjon med skinner. Ofte rask bedring
  • Operasjon. Denne gjøre i lokalbedøvelse og går ut på å øke plassen gjennom håndleddet/carpal tunnel slik at nervene ikke kommer i klem.

Har du mistanke om at du har Carpal tunnel syndrom er det viktig å søke hjelp og starte behandling så tidlig som mulig for god prognose!

Kontaktskjema