Bruk av hormoner i overgangsalderen

Det finnes MHT (menopausal hormonterapi) som har svært god effekt på symptomer som søvnløshet, hetetokter, nedstemthet og muskel- og skjelettplager. Det er kvinnens opplevelse av symptomene og påvirkningen på livskvalitet som må ligge til grunn for om hun ønsker hormonterapi eller ikke. Hvis en kvinne kommer svært tidlig, før fylte 40 år, i overgangsalder eller har symptomer som begrenser livskvaliteten så er hormonbehandling å anbefale. Det vil mest sannsynlig lette på symptomene og er gunstig for kvinnens helse på sikt da det har vist seg å beskytte mot bla kreft i tykktarmen. Hormonbehandling vil ikke «utsette» overgangsalder.

Hormonbehandling finnes som tabletter, plaster, spray, og lokal behandling som gele, krem og vagitorier. En kan bruke hormoner som virker i hele kroppen eller lokal behandling i underlivet. Helsepersonell med kompetanse innen menopauseomsorg kan veilede i forhold til om hormonbehandling kan være aktuelt og hvilken type som er aktuelt for den enkelte kvinne. Hormonbehandling skrives ut i samarbeid med kvinnen og lege/gynekolog. Det er ikke uvanlig at det må prøves og feiles litt før en finner et opplegg som passer for seg. Og at det er kvinnen selv som må bestemme om fordelene oppveier risikoen.

Det finnes mange fordommer mot hormonbehandling i forhold til risiko for eksempel for brystkreft. Det er en økt risiko for brystkreft ved bruk av kombinasjonsbehandling, både østrogen og gestagen. Mens østrogen alene viser seg å ha en lavere risiko for brystkreft. Likevel er det viktig å se på hvor høy risikoen faktisk er for den enkelte og deretter ta et informert valg på bakgrunn av informasjon. Feks så vil en BMI på 30 utgi en større risiko for brystkreft, det samme gjelder bruk av 1-2 glass vin per dag. Brukt på riktig måte og til en selektert populasjon, er det en svært lav risiko. Her er det viktig å understreke at kvinner som er under behandling for eller er arvelig disponert ikke er anbefalt behandling med hormonterapi i overgangsalderen. Hormonbehandling kommer alltid i tillegg til helsefremmende livsstil og egenomsorg.

Kontaktskjema