anne mette jordmor

Anne Mette Skanke Overvik

Jordmor

Anne Mette

På Freyja skal hun ha fødselsforberedende kurs for vordrende foreldre. 

Har opparbeidet seg lang erfaring fra
fødsels og barselomsorgen, og hun har også fulgt opp svangerskap poliklinisk og
inneliggende gravide på sykehus. Hun har allsidig og bred kompetanse være seg normale
fødsler, vannfødsler, premature fødsler, tvillingfødsler og setefødsler.