anne mette jordmor

Anne Mette Skanke Overvik

Jordmor

Anne Mette Skanke Overvik

Anne Mette jobber som jordmor på St.olav hospital. På Freyja skal hun ha fødselsforberedende kurs. Hun ble ferdig med sin sykepleierutdanning i 1993, og startet da å jobbe som sykepleier på nyfødtintensiv. Hun begynte sin spesialisering til jordmor i 1996 og var turnusjordmor ved Østfold sentralsykehus i 1997.
Anne Mette har erfaring som jordmor fra både små og store fødeavdelinger i Norge, og har
også jobbet i Danmark en periode.
Siden 2003 har hun jobbet ved St.Olav hospital. Hun har opparbeidet seg lang erfaring fra
fødsels og barselomsorgen, og hun har også fulgt opp svangerskap poliklinisk og
inneliggende gravide på sykehus. Hun har allsidig og bred kompetanse være seg normale
fødsler, vannfødsler, premature fødsler, tvillingfødsler og setefødsler.

Formell relevant utdanning og kurs:
  • Sykepleierutdanning 1990-1993.
  • Jordmorutdanning, Høgskolen i Akershus 1996-1997.
  • Akupunkturhøgskolen i Oslo, akupunkturkurs for jordmødre i 2006.
  • ALSO, advanced life supportin obstetrics provider course i 2009.
  • Flere ammekursbevis fra Nasjonalt Kompetansetjeneste for amming.
  • GynZone kursbevis for suturering av fødselslæsioner grad 1.2, 2020.
  • Gynzone kursbevis avancert grad2, diagnostics post-partum.
  • Deltatt på flere kurs arrangert av Norsk Perinatalmedisinsk Forening.